Bereid u voor om te groeien met uw bedrijf

Business planning

Start met een meerjarenplan

U hebt al een idee wat de volgende stappen in de groei van uw bedrijf zouden kunnen zijn, maar creëren die ideeën wel waarde voor de aandeelhouders ?

Als die vraag u wakker houdt, is het tijd om uw visie en strategie te verfijnen en te concretiseren in een financieel meerjarenplan. Wij geven dat graag samen met u vorm.

business planning

Investeer in de toekomst

We vertalen uw visie in een plan met cijfers voor de volgende 5 tot 10 jaar. Vooraleer we in de cijfers duiken, creëren we eerst een heldere kijk op de toekomst.

 Elke start begint met “Wat hebben we nu”.

  • Waar staan we vandaag op financiëel gebied?
  • Hoeveel cash hebben we nog?
  • Hoever springen we daarmee?

Als dat plaatje duidelijk is, kunnen we die plannen in cijfers gieten.

Waar wil u staan binnen 5 jaar? Wat zijn uw doelstellingen? Moeten we rekening houden met een exit van sommige aandeelhouders?

business planning

Gaat u al uit van commercialisatie van een product of zit uw bedrijf nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase?

Kan u die doelstellingen bereiken met uw huidige organisatie? Welke competenties heeft u nodig? Welke rollen wil u zelf invullen, welke wil of kan u uitbesteden? 

Hoe ziet uw ondernemingsplan er uit

Verkoop

Gaan we onmiddellijk omzet kunnen realiseren of starten we de komende jaren alleen maar met kosten voor onderzoek en ontwikkeling? Indien er omzet is, vertalen we dat concreet naar de verschillende bronnen van inkomsten qua prijs, aantallen etc.

Kosten

Met een focus op kosten voor onderzoek en ontwikkeling, brengen we de evolutie van de kosten in kaart. Hoe sterk gaat uw organisatie groeien? Hoe evolueren de voornaamste kostenposten ? Gaan we uit van efficiëntie-winsten ?

Cash-flow

We kijken niet alleen naar winst of verlies maar brengen ook de cash-flow in kaart. Is er nood aan bijkomende financiering ?

Scenario-analyse

Meestal zijn er verschillende wegen die naar eenzelfde doel kunnen leiden. We becijferen een aantal scenario’s en helpen je het financieel meest aantrekkelijke scenario te kiezen.

business planning