Bent u klaar voor de
Raad van Bestuur?

Management rapportering

U krijgt elke maand de financiële cijfers van de boekhouding, maar welk verhaal vertellen die cijfers? Welke parameters moet u in het oog houden? Welke cijfers presenteert u aan de Raad van Bestuur?

Budget cyclus

Vertrekkend van uw doelstellingen, maken we samen met uw team een budget op voor het komende jaar (of zelfs al iets verder in de toekomst). We kijken daarbij niet alleen naar winst of verlies maar ook – en vooral – naar cash-flow.

Periodieke rapportering

Maandelijks of per kwartaal willen we dan de vooruitgang ten opzichte van de jaardoelstellingen opvolgen. Daarvoor zetten we een efficiënte financiële rapportering op die u naar de juiste financiële parameters laat kijken (resultatenrekening, cash-flow en balans). En we bepalen ook welke (operationele) factoren die financiële prestatie beïnvloeden en zetten daarvoor een rapportering op. We betrekken hierbij verschillende afdelingen/functies binnen het bedrijf.

management rapportering
management rapportering

Balanced Scorecard

We combineren financiële en operationele rapportering in een balanced scorecard die u niet alleen vertelt hoe uw bedrijf gepresteerd heeft, maar die ook een indicatie geeft van hoe het in de komende maanden zal presteren.

Rapport op maat

We kijken wie welke informatie nodig heeft binnen het bedrijf en stellen waar nodig een specifiek rapport op voor bijvoorbeeld de Raad van Bestuur of Adviesraad.

Actieplannen

Op basis van de rapportering, stellen we met het management acties op om bij te sturen waar nodig.

Tools en Systemen

We gaan hierbij pragmatisch te werk. We maken in de eerste plaats gebruik van de systemen die er al zijn (bijv. boekhoudsoftware of ERP-pakket). Is er nood aan verdere automatisering, dan kunnen samen bepalen welke oplossing het beste is.