Nood aan een CFO,
maar niet full-time?

CFO-as-a-service

Ondersteuning en advies

Veel bedrijven die groeien hebben op een bepaald moment nood aan ondersteuning op financieel en strategisch vlak. Die rol is voor een CFO weggelegd, maar daarvoor is het nog wat te vroeg.

Dan biedt Fin2Grow een oplossing: wij zijn graag die CFO van uw bedrijf gedurende een paar dagen per maand. Hoeveel dagen? Dat bepalen we samen. Met welke focus? Ook dat bespreken we. Wij zijn graag uw sparring partner op financieel gebied.

Strategisch plan

We vertalen uw visie en strategie in een financieel meerjarenplan. We bekijken daarbij ook de financieringsnoden en staan u graag bij in mogelijke onderhandelingen met banken of financiers.

cfo-as-a-service

Budget cyclus

Verder bouwend op uw strategisch plan, maken we samen met uw team een meer gedetailleerd plan voor het volgende jaar. We zetten doelstellingen zowel financieel als operationeel en geven u de tools om regelmatig te checken hoe goed u ze verwezenlijkt.

Cash-flow rapportering

We weten hoe belangrijk cash is voor elk bedrijf maar in het bijzonder voor jonge biotech bedrijven. Cash-burn moet constant in het oog gehouden worden. In de management rapportering leggen we daar de focus op en maken het heel zichtbaar op het juiste niveau zodat er tijdig gereageerd kan worden.

Management rapportering

Uw boekhouder levert elke maand cijfers aan, maar die moeten vertaald worden naar informatie voor u en uw management-team.

Op basis van die informatie kan de organisatie verder aangestuurd worden om de groei te realiseren die gepland is in het meerjarenplan of het budget.  We kiezen hierbij samen de frequentie en de tools die het best passen voor uw bedrijf.

We zetten ook graag de stap naar een professionele rapportering voor de Raad van Bestuur of Adviesraad.

cfo-as-a-service

Investeringsanalyse

Uw oog laten vallen op een compound die mogelijk interessant is voor uw bedrijf? Een vraag gekregen of u een compound wil uitlicentiëren? Wij helpen graag om een waardebepaling te doen zodat u goed gewapend aan de onderhandelingen kan beginnen. We kunnen u ook bijstaan bij de onderhandelingen.

Fiscale voordelen

België heeft zeer interessante fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals innovatie-aftrek. We bekijken graag samen of uw bedrijf daarvoor in aanmerking komt.